CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

Thông Báo áp dụng bảng giá viện phí mới và cách tính ngày giường đối với Bệnh nhân Thu Phí (Không BHYT)

10/01/2018

1/ Áp dụng giá quyết định 51/2017/QĐ-UBND từ 0h00 ngày 12/01/2018:

Quy định chuyển tiếp:

  • Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh trước thời điểm Quyết định 51/2017/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng mức giá theo Quyết định 70/2014/QĐ- UBND cho đến khi ra viện.
  • Đối với người bệnh nhập viện khi Quyết định 51/2017/QĐ-UBND có hiệu lực thì áp giá theo quyết định 51/2017/QĐ-UBND.

2/ Áp dụng cách tính tiền ngày giường đối với bệnh nhân thu phí theo Thông tư 44/2017/TT-BYTcủa Bộ Y tế ngày 16 tháng 11 năm 2017:

a/ Trường hợp người bệnh vào viện và xuất viện trong cùng một ngày:

Tính 01 ngày điều trị.

Trừ trường hợp người bệnh vào khoa Cấp cứu ra viện trước 4 giờ thì:

Tính 01 lần công khám

b/ Trường hợp bệnh nhân vào viện hôm trước ra hôm sau, thời gian điều trị trên 4 giờ đến dưới 24 giờ:

Tính 01 ngày điều trị

c/ Thời gian vào viện ra viện không thuộc quy định tại điểm a và b (tức là ra viện sau 24 giờ):

ü  Trường hợp vào viện sau 12 giờ (ngày vào viện) và ra viện trước 12 giờ (ngày ra viện):

Tổng số ngày điều trị =  ngày ra – ngày vào

ü  Trường hợp vào viện trước 12 giờ (ngày vào viện) và ra viện trước 12 giờ (ngày ra viện) hoặc vào viện sau 12 giờ và ra viện sau 12 giờ:

Tổng số ngày điều trị = (ngày ra – ngày vào) + 0.2

ü  Trường hợp vào viện trước 12 giờ (ngày vào viện) và ra viện sau 12 giờ(ngày ra viện):

Tổng số ngày điều trị = (ngày ra – ngày vào) + 0.4

d/ Trường hợp chuyển 2 khoa trong cùng 01 ngày thì mỗi khoa chỉ được tính ½ ngày.

Trường hợp người bệnh chuyển từ 3 khoa trở lên trong cùng một ngày thì giá ngày giường điều trị nội trú hôm đó được tính bằng trung bình cộng tiền ngày giường tại khoa có thời gian nằm điều trị trên giờ có mức giá tiền giường cao nhất và tại khoa có thời gian nằm điều trị trên giờ có mức giá tiền giường thấp nhất.

GHI CHÚ:

Thời gian vào viện căn cứ theo giờ vào khoa lâm sàng điều trị ghi trên HỒ SƠ BỆNH ÁN.

Thời gian ra viện căn cứ theo giờ ghi trên HỒ SƠ BỆNH ÁN,  GIẤY RA VIỆN HOẶC GIẤY CHUYỂN TUYẾN.
 

Tham khảo Bảng giá viện phí 2018 bên dưới :