CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

QUY TRÌNH CẤP GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH NGẮN HẠN VỀ CHUYÊN MÔN Y TẾ QTQL.00071.01.KHTH

21/10/2022

  Quy trình này ban hành nhằm tạo điều kiện cho cán bộ y tế tuyến dưới về thực hành, nâng cao tay nghề hoặc cán bộ tại bệnh viện đến các khoa thực hành. Là cơ sở thực hành thực tế cho các học sinh, sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trong và ngoài tỉnh, theo quy định.

https://drive.google.com/file/d/1H2ADvVSjGn9mhqKjSCMGkvAtsfk6mLcM/view?usp=sharing (Link tải bản đầy đủ)