CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

QUY TRÌNH GIAO TIẾP GIỮA NHÂN VIÊN Y TẾ VỚI NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI NHÀ THÔNG QUA ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AIDET QT.04.ĐD

15/08/2022

Quy trình giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh, người nhà thông qua ứng dụng AIDET (File PDF) https://drive.google.com/file/d/11EnlTtT3qZ_BzaxJpvheerEmzLzvL7Gz/view?usp=sharing (Tải về)