CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

QUY TRÌNH KHÁM SÀNG LỌC, CÁCH LY NGƯỜI BỆNH TRUYỀN NHIỄM QT.05.ĐD

15/08/2022

Quy trình ban hành nhằm xác định bệnh gây dịch và cách ly ngay nếu cần. Sàng lọc, cách ly các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch trong cơ sở KBCB.

Quy trình khám sàng lọc, cách ly người bệnh truyền nhiễm (File PDF): https://drive.google.com/file/d/1iqWvlgeI1xUTfBgo45lqgddRt5KDvDby/view?usp=sharing (Tải về)