CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

QUY TRÌNH MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN KHÔNG QUÁ 50 TRIỆU ĐỒNG - QTQL-BV.0073.01

10/02/2023

Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản giá trị không quá 50 triệu đồng, giúp cho việc mua sắm, quản lý tài sản được chuyên môn hóa, kịp thời, đúng quy định. Đồng thời phân rõ trách nhiệm, sự phối hợp giữa các Khoa/Phòng sử dụng tài sản và các bộ phận phụ trách mua sắm, sửa chữa.

Quy trình này được áp dụng đối với việc mua sắm các loại thiết bị, vật tư, thuốc, công cụ và các cơ sở vật chất khác phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh (trừ các tài sản thuộc diện mua sắm theo quy trình mua sắm tập trung).

Tải về: https://drive.google.com/file/d/1JxQq_bAx3317Fa1WVJxESvPW2TVE3vHL/view?usp=sharing (Bản đầy đủ)