CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

Quy trình thanh toán chi phí - QTQL-BV.0074.01

01/03/2023

Quy trình này ban hành nhằm thống nhất về thủ tục thanh toán chi phí phù hợp với Luật kế toán, chế độ kế toán HCSN do Nhà nước ban hành và những quy định riêng được áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh

Tải file: Tại đây