CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

Quy trình đưa lên cổng đối với bệnh nhân có BHYT thất lạc/ trốn viện tại Bệnh viện QTQL-BV.0075.01

15/03/2023

QUY TRÌNH  ĐƯA LÊN CỔNG ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN CÓ BHYT THẤT LẠC/TRỐN VIỆN TẠI BỆNH VIỆN

QTQL-BV.0075.01

         »Quy trình này ban hành nhằm quy định cách thức, các bước tiến hành, phối hợp làm việc giữa các khoa liên quan để đưa lên cổng BHXH đối với bệnh nhân có BHYT điều trị trốn viện tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. 

         »Áp dụng tại các khoa nội trú , ngoại trú có liên quan của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

 

Tải file: Tại đây