CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

THÔNG BÁO V/V ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN THỜI GIAN TIẾP NHẬN BÁO GIÁ " Sửa chữa máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt (CT Scanner 16 lát), model: Access CT, số serial: 320076

03/07/2024

Thông tin sau điều chỉnh, gia hạn (Thư mời chào giá số 950/BVĐk-VTTBYT ngày 24/06/2024)

Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 13h30 ngày 24/06/2024 đến trước 11h30 ngày 05/07/2024

Các nội dung khác của yêu cầu chào giá vẫn giữ nguyên, không thay đổi. 

Trân trọng.

Xem link chi tiết: tại đây