CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

THÔNG BÁO V/V ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN THỜI GIAN TIẾP NHẬN CHÀO GIÁ LẦN 1

28/06/2024

- Thông tin điều chỉnh, gia hạn (Thư mời chào giá số 905/BVĐk-VTTBYT ngày 17/06/2024)

Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 10h ngày 17 tháng 06 năm 2024 đến trước 17h ngày 04 tháng 07 năm 2024.

* Các nội dung khác của yêu cầu chào giá vẫn giữ nguyên, không thay đổi. 

Link thư mời