CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

THƯ MỜI BÁO GIÁ " Sửa chữa 05 máy giúp thở Puritan Bennet 840 cho khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc và Khoa Cấp Cứu "

21/06/2024

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh .

Thời gian tiếp nhận: Từ 10h ngày 21/06/2024 đến trước 17h 01/07/2024.

Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm:

          Lê Văn Mạnh (Phòng VT - TBYT), số điện thoại 0976557857, email: manhle042023@gmail.com

Xem file: tại đây