CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

THƯ MỜI BÁO GIÁ " Sửa chữa máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt (CT Scanner 16 lát ), model: Access CT, số serial: 320076"

24/06/2024

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh .

Thời gian tiếp nhận: Từ 13h30 ngày 24/06/2024 đến trước 11h30 03/07/2024.

Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm:

          Trần Thanh Việt (Phòng VT - TBYT), số điện thoại 0382.966.954

Xem file: TẠI ĐÂY