CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

THƯ MỜI BÁO GIÁ " Sửa chữa Máy cộng hưởng từ 1.5 tesla (MRI) cho khoa Chuẩn Đoán Hình Ảnh "

28/05/2024

 

Nộp trực tiếp tại: Phòng Vật tư- Thiết bị Y tế -  Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh

Thời gian : Từ 8h ngày 28/05/2024 đến trước 17h ngày 06/06/2024

Thông tin liên hệ: Võ Quốc Trung (Phòng VTTBYT, Sđt: 0974.678.061 ).

 

Xem file: TẠI ĐÂY