CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

THƯ MỜI BÁO GIÁ " Test nhanh, hoá chất phục vụ công tác chuyên môn "

16/11/2023

Kính đề nghị nhà cung cấp gửi báo giá về Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, theo địa chỉ: Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế- Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, số 626 đường 30/4, P.3, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xem file: tại đây