CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

THƯ MỜI BÁO GIÁ " Test nhanh, vật tư - hoá chất phục vụ công tác chuyên môn tại bệnh viện "

21/06/2024

Kính đề nghị nhà cung cấp gửi báo giá về Bệnh viện đa khoa Tây Ninh đến thời điểm trước 16h00 ngày 01/07/2024

Nơi nhận báo báo giá : Phòng Vật tư Thiết Bị Y Tế - Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, số 626 đường 30/4 , Kp.5, P.3, Tp. Tây Ninh.

Xem file chi tiết: tại đây