CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

THƯ MỜI CHÀO GIÁ: DỊCH VỤ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, SÚC RỬA HỆ THỐNG NƯỚC R.O CHẠY THẬN NHÂN TẠO

31/05/2024

CÁCH THỨC NHẬN BÁO GIÁ:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh

- Thời hạn nhận báo giá: Từ 14h ngày 31 tháng 05 năm 2024 đến trước 17h ngày 10 tháng 06 năm 2024

Xem và tải xuống thư mời