CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

THƯ MỜI CHÀO GIÁ TEST NHANH, HOÁ CHẤT

31/05/2024

Kính đề nghị nhà cung cấp gửi báo giá về Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đến thời điểm trước 16 giờ 00, ngày 09/06/2024.

Địa chỉ: Phòng Vật Tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, số 626, đường 30/04, khu phố 5, phường 3, Tp Tây Ninh.

Xem và tải xuống thư mời