CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

THƯ MỜI GIA HẠN BÁO GIÁ " Cung cấp dịch vụ xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui Prep, Xét nghiệm và chuẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin"

30/05/2024

Nay Bệnh viện đa khoa Tây Ninh thông báo gia hạn lần 1 thời gian các đơn vị gửi báo giá cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho Bệnh viện đa khoa Tây Ninh:

Thời gian : từ 9h00 ngày 30/05/2024 đến 16h30 ngày 05/06/2024

Theo địa chi: P. Kế Hoạch Tổng Hợp -  Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, số 626 đường 30/4, KP.5, P.3, Tp. Tây Ninh 

Các thông tin khác tại thư mời báo giá số 772/TM-BMT-BVĐK không thay đổi.

Xem file: tại đây