CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

QUY TRÌNH NHẬN DIỆN CHÍNH XÁC NGƯỜI BỆNH KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ

08/11/2023

Quy trình ban hành nhằm

  • Đảm bảo xác định và khẳng định đúng người bệnh/mẫu bệnh phẩm, đúng loại dịch vụ sẽ cung cấp cho người bệnh/mẫu bệnh phẩm trước khi tiến hành các dịch vụ chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật, thủ thuật, các Kỹ thuật Điều dưỡng và thực hiện cận lâm sàng.
  • Đảm bảo xác nhận, bàn giao đúng người bệnh giữa các NVYT.
  • Hạn chế việc thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, các Kỹ thuật có xâm lấn sai vị trí, sai phương pháp, sai người bệnh.

QUY TRÌNH: Xem và tải xuống quy trình