CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

Thông báo: V/v gia hạn thư mời chào giá tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của Gói thầu: Vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế tim mạch can thiệp (lần 2)

17/11/2023
  • Gia hạn thời gian nhà thầu gửi báo giá đến bệnh viện trước 17 giờ 00 ngày 22/11/2023.

Địa chỉ nhận báo giá:

  • Bệnh viện đa khoa Tây Ninh (phòng Vật tư- thiết bị y tế, DS. Nguyễn Chánh Hy, số điện thoại 0985 229 227 hoặc DS. Đào Thị Ngọc Hà, số điện thoại: 0938 815 155), email: benmoithau1023.bvdktayninh@gmail.com.
  • Địa chỉ: số 626 đường 30/4, phường 3, TP Tây ninh, Tỉnh Tây Ninh

Trân trọng./.

Xem và tải xuống: Xem và tải xuống thư mời