Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính"

Ban hành: 15/08/2018

Hiệu lực: 19/07/2018

V/v thực hiện Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế

Ban hành: 18/04/2018

Hiệu lực: 18/04/2018