Thư mời Gia hạn thời hạn có hiệu lực của báo giá hàng hoá Gói thầu: Vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế tim mạch can thiệp

05/12/2023

Số 1315


THƯ MỜI BÁO GIÁ ALTEPLASE 50MG

05/12/2023

Số 1322


THƯ MỜI BÁO GIÁ " Sửa chữa hệ thống RO "

01/12/2023

số 1308


THƯ MỜI BÁO GIÁ " Mua sắm các mặt hàng vật tư y tế tiêu hao trong thời gian chờ đấu thầu hoá chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2023 "

30/11/2023

số 1307


THƯ MỜI BÁO GIÁ " Sửa chữa máy sấy đồ vải 50kg, model: DS-60D PME, SN: 89285 cho Khoa Kiểm Soát Nhiểm Khuẩn"

29/11/2023

số 1293


THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1284/BVĐK-KD - BÁO GIÁ THUỐC

27/11/2023

số 1284


THƯ MỜI BÁO GIÁ " Sửa chữa giường bệnh nhân "

23/11/2023

số 1262


THƯ MỜI BÁO GIÁ " Tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê trạm làm việc (Work Station) xử lý hình ảnh cho hệ thống PACS "

23/11/2023

số 1258


V/v gia hạn thư mời chào giá tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của Gói thầu: Vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế tim mạch can thiệp ( Lần 3)

23/11/2023

số 1259


V/v gia hạn thư mời chào giá dịch vụ (lần 3) thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế tim mạch can thiệp

23/11/2023

số 1260