CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

Thư mời báo giá chuyển mẫu danh mục kỹ thuật xét nghiệm và danh mục kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh

20/05/2024

THAY THẾ THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 748
Báo giá bao gồm các thông tin: STT; Tên theo danh mục kỹ thuật tại Thông tư 43.50.21; Tên theo danh mục giá Thông tư 39/2018/TT-BYT; giá Thông tư 13; Tên theo quyết định 51-2017/ QĐ-UBND; ghi chú.

- Thời gian nhận báo giá: đến 17h00 ngày 26/05/2024.

- Thời gian có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 26/05/2024

- Nơi nhận: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, Số 626, đường 30/04, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quý đơn vị gửi kèm file Excel và bản Scan chào giá qua email: phongkhthbvdktn@gmail.com

Mọi chi tiết liên hệ: Ds Nguyễn Ngọc Mộng Thanh (SĐT: 0344.066.794)

File Excel

Thư mời và danh mục