CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

THƯ MỜI BÁO GIÁ " Sửa chữa hệ thống nội soi karl Storz "

16/11/2023

Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Tây Ninh

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

  • Họ và tên: Lê Văn Mạnh ( nhân viên phòng VT-TBYT)
  • Số dt: 0976.557.857, email: ksmanhle@gmail.com

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng VT-TBYT Bệnh viện đa khoa Tây Ninh

Thời gian báo giá: Từ 8h ngày 16/11/2023 đến trước 17h ngày 27/11/2023

Xem file: tại đây