CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

THƯ MỜI BÁO GIÁ " Sửa chữa hệ thống RO "

01/12/2023

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

  • Họ và tên: Võ Quốc Trung ( NV phòng VT-TBYT)
  • Số đt: 0974.678.061

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng VT-TBYT Bệnh viện đa khoa Tây Ninh

Thời gian báo giá: Từ 8h ngày 01/12/2023 đến trước 17h ngày 11/12/2023

Xem file: tại đây