CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

THƯ MỜI BÁO GIÁ " Sửa chữa máy sấy đồ vải 50kg, model: DS-60D PME, SN: 89285 cho Khoa Kiểm Soát Nhiểm Khuẩn"

29/11/2023

Thông tin liên hệ người báo giá: Nguyễn Ngọc Hùng , ( P. VT-TBYT), email: hungvtyt@gmail.com

Nhận báo giá tại địa chỉ: Phòng Vật tư- Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa Khoa Tây Ninh

Thời gian: từ 8h ngày 28/11/2023 đến trước 17h ngày 11/12/2023 

Xem file: tại đây