CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

Thư mời Gia hạn thời hạn có hiệu lực của báo giá hàng hoá Gói thầu: Vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế tim mạch can thiệp

05/12/2023

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếpnhận báo giá: 

- Họ và tên: DS. Nguyễn Chánh Hy

- Chức vụ: Phó phòng Vật tư- Thiết bị y tế

- Số điện thoại: 0985 229 227

- Họ và tên: DS. Đào Thị Ngọc Hà

- Chức vụ: Nhân viên khoa Dược

- Số điện thoại: 0938 815 155

Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiếtbị Y tế, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, số 626 đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnhTây Ninh.

- Nhận qua email:benmoithau1023.bvdktayninh@gmail.com

Xem và tải xuống