CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

Thông tin thuốc số 06/TTT-KD-2022: Bảng hướng dẫn pha tiêm/truyền một số thuốc thuộc nhóm thuốc PPI thường dùng tại bệnh viện

13/05/2023