CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

THƯ MỜI BÁO GIÁ "SỬA CHỮA MÁY SẤY ĐỒ VẢI 50KG Model: DS-60D PME, SN: 89286 "

16/08/2023

Nhận trực tiếp báo giá: Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện đa khoa Tây Ninh

Thời gian tiếp nhận: Từ 8h ngày 16/08/2023 đến trước 17h ngày 29/08/2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiếu 90 ngày, kể từ ngày 16/08/2023

Thông tin người tiếp nhận báo giá: Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Phòng Vật tư- Thiết bị Y tế , email: hungvtyt@gmail.com.

Xem file: tại đây