CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

THƯ MỜI BÁO GIÁ

11/08/2023
Bệnh viện đa khoa Tây Ninh trân trọng mời các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc báo giá các mặt hàng thuốc tại Thư mời số 757/BVĐK-KD, ngày 07/08/2023 theo biểu mẫu đính kèm. Báo giá xin gửi về:

Nguyễn Thị Linh Thư - Số điện thoại 0978.515.192
Khoa Dược Bệnh viện đa khoa Tây Ninh Lầu 3, Nhà H
Số 626 đường 30/4 Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 
Thời gian tiếp nhận báo giá từ ngày phát hành Thư mời báo giá đến 16 giờ 30 phút, ngày 17/08/2023
 
Thông tin liên hệ: DS. Nguyễn Thị Linh Thư, SĐT: 0978.515.192, email: ntlinhthu2022@gmail.com
Thư mời: Tại đây
 Bảng báo giá: Tải tại đây