CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

Kể từ 0 giờ 00, ngày 15 tháng 7 năm 2018 Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh sẽ áp dụng giá viện phí mới theo Thông tư 15/2018/TT-BYT của Bộ Y Tế quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh :

16/07/2018