CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

Về việc điều chỉnh và bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viên đa khoa Tây Ninh

29/03/2024

Quyết định này có hiệu lực từ 01/04/2024

Xem file chi tiết: tại đây