CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

QUY TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN KHAI THÔNG MẠCH NÃO BẰNG ĐIỀU TRỊ THUỐC TIÊU SỢI HUYẾT TRONG NHỒI MÁU NÃO CẤP

15/01/2024

QUY TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN KHAI THÔNG MẠCH NÃO BẰNG ĐIỀU TRỊ THUỐC TIÊU SỢI HUYẾT TRONG NHỒI MÁU NÃO CẤP

QTKT-BV 0009.01